เลือกหน้า

28 ก.พ. 2560
เวลา 10.00 น.
หน่วยกู้ชีพ ยล.1 มูลนิธิฮิลาลอะหมัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันพร้อมด้วยรถ AMBULANCY ที่ได้รับการสนับสนุนจาก คุณจินตนา หะยีบากา ผอ.รพ.สต.วังพญา ได้นำทีมกำลังอาสาสมัคร ออก ว.4 ร่วม ตามโครงการซักซ้อมแผนเผชิญตามยุทธศาสตร์ของประชาชน ณ.บริเวณโรงงานอินแฮนต์ ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

 

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ