เลือกหน้า

วันที่ 03-03-2560  เวลาประมาณ 05.10 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรเมืองนราธิวาส(นธ.1)  ร่วมกู้ภัย อบต.ลำภู ออกตรวจสอบ เหตุว.40 รถกระบะ+สัตย์เลี้ยง (ควาย) บริเวณสะพาน ถนน บายพาสเลี้ยงเมือง บ.ทุ่งงาย ต.ลำภู อ.เมือง จว.นธ. ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ นธ.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการเมืองนราธิวาส
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓-๔๕๓๑
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ