เลือกหน้า

วันที่ 3 มีนาคม 2560  เวลาประมาณ 10.30 น

ทางหน่วยกู้ชีพ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฎิบัติการอำเภอรามัน(ย.ล1) รับแจ้งจากลูกข่ายมีผู้ป่วยฉุกเฉิน พื้นที่ ม.3 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ทางหน่วยจึงจัดโมบายที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพญาออกตรวจสอบพร้อมกำลังอาสาสมัครพบผู้ป่วยเพศชาย 1 ราย มีอาการออนแรงหายใจเหนื่อย กำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยและเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลรามัน


ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ