มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัตการอำเภอรามัน (ย.ล1) รับผู้ป่วยฉุกเฉินส่งยังโรงพยาบาลรามัน

100

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 13.30 น
ทางหน่วยกู้ชีพ ย.ล1มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัตการอำเภอรามัน รับแจ้งจากศูนยรับแจ้งเหตุโรงพยาบาลรามัน (รามัน2) มีผู้ป่วยฉุกเฉิน พื้นที่ บ.บาโงบองอ ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสามัครเข้าตรวจสอบ พบผู้ป่วยเป็นเด็กเพศหญิง 1ราย มีอาการหายใจเหนื่อย ออนแรง กำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยและเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลรามัน


ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ