เลือกหน้า

วันที่ 6 พ.ค 2560  เวลา 10.00 น.

หน่วยกู้ชีพ ยล.1 มูลนิธิฮิลาลอะหมัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ได้รับการประสานจากประสานจาก นายอามีน มาโซ ผอ.รพ.สต.อาซ่อง เชิญทีมเข้าร่วมกิจกรรมอบรมฟื้นฟู ชรบ ในพื้นที่ตำบลอาซ่อง จึงได้จึงได้จัดชุดกำลังอาสาสมัครให้ความรู้ด้านการแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 และการปฐมพยาบาลเบื่องต้น ณ.โรงเรียนบ้านกือเม็ง ต.อาซ่อง

 


ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ