เลือกหน้า

30/10/2560   เวลา 04:30 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ฯ บันนังสตา
‼️ได้รับประสานจากชาวบ้าน‼️
ว่ามีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวพื้นที่บ้านบาโงตือเงาะ ม.8 ตำบลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทีมได้ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ
ผู้ป่วย 1 ราย เพศหญิง
อายุ 50 ปี ไม่รู้สึกตัว ไม่มีชีพจร อาสาสมัครทำการ CPR + Ambu bag จัดท่าผู้ป่วยและเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลบันนังสตา
เพิ่มเติม เสียชีวิตในเวลาต่อ

👍1 Like 1 Share เพื่อกำลังใจให้กับอาสาเพื่อสังคม

เจ็บป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☎️1669
☎️073-289-334 ☎️084-965-5596
📡ความถี่ 245.362MHz เครื่องแดง
📡ความถี่ 168.275MHz เครื่องดำ