อาสาสมัครมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล. 1 ยล. 2 นร. 1 นร. 2 ร่วมฝึกอบรมฝึกหลักสูตร DMATการประถมพยาบาล ทางนำ้ อากาศ รุ่นที่ 13

104

วันที่ 3-6 ธันวาคม 2560 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสาขาบันนังสตา ศูนย์ปฎิบัติการสาขารามัน ศูนย์ปฎิบัติการสาขานราธิวาส ศูนย์ปฎิบัติการสาขารือเสาะ และอาสาสมัครกู้ชิพกู้ภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วม 100 คฝึกหลักสูตร DMAT รุ่นที่๑๓ ณ.กรมทหารบก ๑๕๑ กัลยาณิวัฒนาฯ นราธิวาส

 

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ