เลือกหน้า

วันที่ 17 ธันวาคม 2560

อาสาสมัครมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการบันนังสตาและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันดับไฟรถถั่วเบตง_กทม ได้มีคนร้ายไมทราบกลุ่มและจำนวนได้จี้รถถั่วดังกล่าวให้ผู้โดยสารลงจากรถและได้เผารถ ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ

เพิ่มเติม…รายชื่อผู้โดยสาร บนรถทัวร์ สาย เบตง – กรุงเทพฯ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑๖ ราย

1. นายอับดุลเลาะ สะแวบาโง (พนักงานขับรถ) เลข.ปชช.3-9603-00092-012 ที่อยู่ 60/4 ม.7 ต.ปุยุด อ.เมือง จว.ปัตตานี โทร.081-2754815
2. นายมะรอวี ดิง(พนักงานบนรถ) เลข.ปชช.3-9611-00001-88-0 ที่อยู่ 10 ม.1 ต.สุไหปาดี อ.สุไหปาดี จว.นราธิวาส โทร.082-8292334
3. นางชัว ศิราเทิดคีรี เลข ปชช. 8630784017913 ที่อยู่ 3/72 ม.7 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทร. 098-9492252
4. นายอำนวย กลิ้งอาจ เลข ปชช.3140800196167 ที่อยู่ 139/1 ม.6 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.085-0799910
5. น.ส.จรรยา ร่างน้อย เลข ปชช.3959800072477 ที่อยู่ 32 ซ.1(สโมสร) บ้านน่าอยู่ ถ.สโมสร ต.เบตง จ.ยะลา โทร. 081-0960344
6. นางพวงสุดา โลแพทย์ เลข ปชช.3959800155747 ที่อยู่ 35 ซ.ดรุณี ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทร.087-5124241
7. น.ส.กลลทิพย์ เข็มเอก เลข ปชช.1700700052358 ที่อยู่ 5/1 ม.15 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.098-9093699
8. น.ศ.นุศรา เจ๊ะบู เลข ปชช. 1950200058428 ที่อยู่ 23/5 ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา โทร. 062-2348084
9. นายบุญเตียง ในโนน เลข.ปชช.3-4118-00138-46-7 ที่อยู่ 147 ม.3 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จว.ยะลา โทร.097-7043575
10. นายจิตติ หนูยศ เลข.ปชช.3-9305-00380-99-2 ที่อยู่ 168 ม.1 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จว.กระบี่ โทร.093-3318204
11.นายรีฎวน เลาะยะผา เลข.ปชช.1-9501-00167-59-4 ที่อยู่ 71/1 ม.7 ต.กรงปินัง จว.ยะลา โทร.093-7798470
12. น.ส.เนตรนก พิทยาภรณ์ ที่อยู่ 123/175 ม.9 ต.บลโพรีกลาง จว.นครราชศรีมา
13.น.ส.ภาวินี กลิ้งอาจ เลข.ปชช.3-3021-00140-011 ที่อยู่ 139/1 ม.6 ต.หมู่สี อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา โทร.085-0799910

อยู่ โรงพยาบาลบังนังสตา จำนวน 3 ราย
14. นายฉะดา แฉบู่ เลข.ปชช.5-5004-01095-688 (เป็นโรคหัวใจ)
15.น.ส.ปาริชาติ คาโป เลข.ปชช.5-5505-00002-349 โทร.080-1705537 (เป็นลม)
16.ด.ญ.กันต์นิษฐ์ คาโป (ลูกสาว น.ส.ปาริชาตฯ)

👉พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน👈
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา
☎️ 1669
☎️ 073-289334
📱 084-965-5596
Facebook : มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ