เลือกหน้า

วันที่ 20 ธันวาคม 2560
เวลาประมาณ 15.10 น.หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
ระหว่างนำส่งผู้ป่วยได้มีอุบัติเหตุ MC+MC หน้าโรงพยาบาลรามัน กำลังอาสาสมัครพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุและนำเคลื่อนย้ายเข้าสู่โรงพยาบาลราสถานที่เกิดเหตุ
หน้าโรงพยาบาลรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ