อาสาสมัครมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรสาขาอำเภอรามัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน EMS Relly 2017 ระดับเขตสุขภาพจิตที่ 12

105

ยินดีด้วยกับน้องและทีมงานอาสาสมัครมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรสาขาอำเภอรามัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน EMS Relly 2017 ระดับเขตสุขภาพจิตที่ 12

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ