เลือกหน้า

วันที่ 25 ธันวาคม 2560
เวลาประมาณ 20.00น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการสะบ้าย้อย
รับแจ้งจากญาติผู้เสียชีวิต
ให้ประสานงานและรับร่างผู้เสียชีวิตรพ.มอ หาดใหญ่
เป็นเป็นเพศขาย1ราย ทีเกิดเหตุ ณ หาดเทพา
ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ รับร่างผู้เสียชีวิตจากรพมอ.ส่งพื่นที่บ้านบุดี ต.แหลมโพธิ จ.ปัตตานี

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0862906674
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสะบ้าย้อย

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ