มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (ปน.1)และ (ปน.2) รับมอบเกียรติบัตร จาก นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

68

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการยะหริ่งและศูนย์ปฏิบัติการปะนาเระ รับมอบเกียรติบัตร จาก นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง
เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ปี 2560

 

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ