มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) แสตนบายเตรียมความพร้อมสนับสนุนด้านการแพทย์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน อันตราย

73

วันที่ 28 ธันวาคม 2560
เวลาประมาณ 10.00 น.

หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
นำโดย ย.ล1  พร้อมกำลังอาสาสมัคร ออกร่วมกิจกรรมปล่อยแถวศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอรามัน  และทางหน่วยได้จัดตั้งจุดแสตนบายเตรียมความพร้อมสนับสนุนด้านการแพทย์หน้าที่ตั้งในครั้งนี้

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ