มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) ออกบู๊ตให้ความรู้แก่น้องๆเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สิรินธร กอรมน ภาค4 ส่วนหน้า จังหวัดยะลา

48

วันที่ 12 มกราคม 2561
เวลาประมาณ 08.30น
หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ออกบู๊ตให้ความรู้แก่น้องๆเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติด้านการแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขั้นเบื้องต้น โดยท่านแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ ค่ายสิรินธร กอรมน ภาค4 ส่วนหน้า จังหวัดยะลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ