เลือกหน้า

วันที 31 มกราคม 256

เวลาประมาณ 09.00 น.

ทางมูลนิธฺอิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอยะหริ่ง เป็นแทนรับมอบเกียรติบัตรแสดงว่า เป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านความมั่นคง และด้านสาธารณภัยในทื้นที่สามจัหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกู้ชิพกู้ภัยในจังหวัดปัตตานี

 

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:061-2491303-073-313321
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ปน.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหริ่ง

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาล