เลือกหน้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาประมาณ 16.00 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน  ย.ล1
จัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัคร 3 นาย เข้าอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ณ สนามสอบ O-NET โรงเรียนดารุลฮูดาวิทยา ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ