มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.2) นำผู้ป่วยแน่หน้าอดหายใจไม่สะดวก ส่ง รพ. บันนังสตา

65

วันที 13 กุมภาพันธ 2561

เวลาประมาณ 05.15 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีผู้ป่วยกายใจไม่สะดวก พื้นที่ บ้านตันหยงนากอ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทีมได้ออกตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบ
พบผู้ป่วยเพศชาย 1 ราย อายุประมาณ 28 ปี มีอาการแน่หน้าอดหายใจไม่สะดวก
ทำการวัด BP : 120/70 mmHg
P : 88/min
RR : 20/min
T : 37.0
ให้การช่วยเหลือโดยการจัดท่าผู้ป่วยให้ Oxygen 11 ลิตร พร้อมนำส่งไปยังโรงพยาบาลบันนังสตา

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ