เลือกหน้า

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการบันนังสตา ยล.2 ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านความมั่นคงและด้านสาธารณภัย ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ