เลือกหน้า

วันที่ 13 มีนาคม 2561

เวลาประมาณ 09.00 น

ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายมูลนิธิ หรือหน่วย กู้ชีพกู้ภัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ และวิธีการช่วยเหลือภัยพิบัติทางน้ำ วิธีการป้องกัน ร่วมคณะทำงานอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ประมาณ 50 คน  ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561

 

…………………………………………………………………………………………………………..

ที่มา / กลู่มไลน์มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร