เลือกหน้า

วันที่17 กุมภาพันธ์ 2561

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน  ย.ล1  ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลรามันมีอุบัติเหตุรถเก๋ง+MC มีผู้บาดเจ็บทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบพลเมืองดีนำส่งกลางทาง กำลังอาสาสมัครได้ทำการเคลื่อนย้ายจากรถพลเมืองดีนำขึ้นโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมทำการ CPR การช่วยฟื้นคืนชีพเนื่องจากผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวและได้ประสานศูนย์นเรนทร์โรงพยาบาลศูนย์ยะลาปฏิบัติการร่วมหน้าศูนย์เยาวชนเพื่อนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา โมบายกู้ชีพ ย.ล1 ได้ทำการเคลื่อนย้ายน่างผู้เสียชีวิตกลับยังภูมิลำเนา ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา สถานที่เกิดเหตุ ใกล้โรงเรียนโต๊ะปาเก้ะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ