เลือกหน้า

วันที่ 18 มีนาคม 2561
เวลาประมาณ 14.30 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับแจ้งจากลูกข่ายมีผู้ป่วยปวดท้องคลอดในพื้นที่ ม.5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้ป่วยเป็นเพศหญิง 1 ราย มีอาการปวดท้องและมีน้ำเดินกำลังอาสามัครได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยและนำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ