เลือกหน้า

วันที่ 11เมษายน 2561
เวลาประมาณ 10.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน  ย.ล1 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด ณ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอรามัน

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ