เลือกหน้า

วันที่ 12เมษายน 2561
เวลาประมาณ 10.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน  ย.ล1 ร่วมตั้งจุดตรวจรณรงค์ถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมแนะนำในการใช้รถใช้ถนนเพื่อป้องกันอุบัติเกตุที่อาจจะเกิดขึ้น ณ จุดบริการสี่แยกโต๊ะปาแก๊ะ      ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ