เลือกหน้า

‎วันที่ 26 กรกฎาคม 2561   เวลาประมาณ 13:30 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล.2 ได้รับหนังสื่อเชิญเข้าร่วม กิจกรรม ซ้อมแผน โดยทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล.2 ได้ส่งอาสาสมัคร 5 นาย เข้าร่วมประชุมพร้อมแผนเผชิญเหตุ ร่วมกับ ทพ.33 สภ.บันนังสตา กรมการปกครอง เทศบาลตำบลบันนังสตา และ โรงพยาบาลบันนังสตา

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ