เลือกหน้า

วันที่ 23 กันยายน 2561   เวลาประมาณ 13:00 น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล.2 ได้รับบริจากลองกองจากชาวในพื้นที่บัันนังสตา ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตาจึงได้รวมรวบผลไม้และจัดใส่กล่องเพื่อนำผลไม้ไปบริจากที่ โรงเรียนดำรงค์ศาสน์วิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กกำพร้า มีเด็กกำพร้ากว่า ร้อยชีวิต ภาระกิจนี้ต้องขอขอบคุณ ชาวบ้านในพื้นที่บันนังสตาที่ได้บริจากผลไม่้ในครั้งนี้

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ