เลือกหน้า

วันที่ 24 ตุลาตม 2561 เวลาประมาณ 08.30 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับมอบหมายให้กำลังอาสาสมัครเข้าร่วมการตรวจสภาพความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยมีพันเอก พรชัย นิ่มทัศนะศิริ รองผู้บังคับการกรมทหารราบ ที่152 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ