มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้น ณ กรมทหารพรานที่ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

65

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 09.30น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับประสานจาก กรมทหารพรานที่ 41 วังพญา ให้นำทีมอาสาสมัครมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้น ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้จัดทีมอาสาสมัครเข้าให้ความรู้หลักการแจ้งเหตุและการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นแก่ ลูกจ้างเร่งด่วนประจำปี 2562 ในการฝึกลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างเร่งด่วนประจำปี 2562 ณ กรมทหารพรานที่ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ