เลือกหน้า

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 10:20 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับแจ้งจากลูกข่าย มี คนไข้ติดเตียงปฏิเสธการรักษาต่อเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก สถานที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จ.ยะลา รับทราบข้อมูล เป็นเพศหญิง อายุ 42 ปี กู้ชีพมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือและจัดท่าให้ผู้ป่วยและนำเคลื่อนย้ายนำส่งภูมิลำเนา บ.มอเสง ม.4 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ