เลือกหน้า

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561   เวลาประมาณ 10:20 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล. 2 ได้รับสายจากชาวบ้าน ขอช่วยรับผู้ป่วยจะกลับไปพักฝื้นที่บ้าน
พื้นที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ส่งกลับบ้าน พื้นที่บาโงยตือเงาะห์ ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ