มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (นธ.2) แสตนบายงานกิจกรรม  ก้าวตามรอยพ่อ ก้าวเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันกฬาแห่งชาติ

36

วันนี้ 16 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 06:30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการรือเสาะ นธ.2 ได้รับประสานงานจากหน่วยงานขอความอนุเคราะห์อาสาสมัครให้มาแสตนบาย กิจกรรม ก้าวตามรอยพ่อ ก้าวเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันกฬาแห่งชาติ

………………………………………………………………………………………………………………………………………

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:094-1306907
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ น.ธ 2  มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ