เลือกหน้า

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 11.30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับแจ้งจากศูนย์สั้งการ ร.พ รามันให้ออกตรวจสอบผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว พื้นที่ ม.2 ต.วังพญา ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ยล.1 พร้อมกำลังอาสามัครเข้าตรวจสอบรับคนไข้ในระหว่างทางพบผู้ป่วยเป็นเพศหญิง มีอาการแขนขาออนแรงมีอาการซึมกำลังอาสาสมัครทำการจัดท่าผู้ป่วยพร้อมนำเคลื่นย้ายส่งต่อพน้อมประสานทีมจาก ร.พ รามันในการปฏิบัติภารกิจร่วมในครั้งนี้พร้อมส่งมอบให้กับทีม รพ. รามัน ดำเนินการต่อไปส่งยังโรงพยาบาลรามัน

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ