มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

46

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 13.30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1  พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าร่วมการประชุม ระเบียบวาระการประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11-17- เมษายน 2562
โดยมี ปลัดอวุโสอำเภอรามันเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างเผือกชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอรามัน จ.ยะลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ