มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) นำทีมอาสาสมัคร เข้าร่วมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา

88

วันที 28 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 เข้าร่วมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของกำลังภาคประชาชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ณ ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ