เลือกหน้า

วันที่ 04 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 10.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฎิบัติการอำเภอจะนะ สข.2 อบรมฟื้นฟูวิชาการเชิงปฎิบัติการแก่ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉิน

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0883938199
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ข 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ