เลือกหน้า

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.50 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 รับแจ้งจากญาติผู้เสียชีวิตให้นำร่างผู้เสียชีวิตจากรพ.นราธิวาสนำส่งพื้นที่ ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นาย นิมิตร แวหะมะ อายุ 79 ปี ทางมูลนิธิจึงได้จัดอาสาสมัครในการเคลื่อนย้ายนำส่งภูมิลำเนา เรียบร้อย

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ