เลือกหน้า

วันที่ 03 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.50 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1  รับแจ้งจากญาติออกรับร่างผู้เสียชีวิตจากรพ.นราฯนำส่ง ซ.อุมมี ถ.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พบผู้เสียชีวิตชาย 1 ราย เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ทางมูลนิธิจึงได้จัดอาสาสมัครทำการเคลื่อนย้ายนำส่งภูมิลำเนา เรียบร้อย

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ