เลือกหน้า

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 20:30 น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 รับแจ้งจากญาติผู้ป่วย ขอช่วยไปรับผู้ป่วยพักฟื้นจากรพ.นราธิวาส นำส่งกำปงบารู ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ทางมูลนิธิจึงได้จัดอาสาสมัคร ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ