เลือกหน้า

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 20:13

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ ออกรับผู้ป่วยบริเวณ ที่อยู่ 20 ซ.พนาสณฑ์ 2 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาสพบผู้ป่วยหญิง 1 ราย น.ส มารีนา ตีมะซา อายุ 17 ปี เบื้องต้นมีอาการ อ่อนเพลีย,แน่นหน้าอก,หายใจไม่สะดวก,ทางมูลนิธิจึงได้จัดอาสาสมัครทำการเคลื่อนย้ายนำส่งรพ.นราธิวาส เรียบร้อย

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ