เลือกหน้า

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 18:20 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 ได้รับแจ้งว่ามีเหตุ ออกว.4 เหตุ ว.40 (เก๋งชนเกาะกลางถนน) บริเวณแยกพนาสณฑ์ ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ  ทางมูลนิธิจึงได้จัดอาสาสมัคร ให้การอำนวยความสะดวกจราจร

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ