เลือกหน้า

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 09.50 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการรือเสาะ นธ.2 ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรได้จัดกิจกรรมช่วงก่อนเปิดเทอมให้กับเยาวชนในพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องงานงานด้านจิตอาสา เพื่อให้เยาวชนได้รับจิตสำนึกในงานจิตอาสาในชุมชน มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 20 คน

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:094-1306907
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ น.ธ 2  มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ