เลือกหน้า

วันที่ 18 ธันวาคม 2562   เวลาประมาณ 03:00 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล. 2 ได้จัดทีมอาสาสมัครอำนวยความสะดวก และตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่บันนังสตาและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมให้การช่วยเหลือความเดือดร้อนของชาวบ้าน

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ