เลือกหน้า

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น
ทางหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน รับแจ้งจากลูกข่ายมีเหตุปิดล้อมในพื้นที่
ต.กอตอตือร้ะ อ.รามัน จ.ยะลา
จึงขอโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมว. ๓๐ เข้า ว.๔
ทางหน่วยจึงจัดโมบาย กู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังเข้าตรวจสอบ พบร่างผู้เสียชีวิต เพศชาย ๑ ราย กำลังอาสาสมัครจึงได้การเคลื่อนย้ายส่งยังภูมิลำเนา

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน