เลือกหน้า

วันที่ 07 มีนาคม  2563 เวลาประมาณ 22.30 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับการประสานจากญาติผู้เสียชีวิตขอช่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา กลับยังภูมิลำเนา พื้นที่ ม.6 บ้านบูดง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ยล.1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าดำเนินการพร้อมปฏิบัติการราวมหน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ