เลือกหน้า

วันที่ ๑๖มกราคม ๒๕๖๐
เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น
นาย มูฮัมหมัดอารอฟัต เจะหะมะ หัวหน้าหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มอบหมายให้กำลังอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอรามัน
เข้าสนับสนุนในงานวันเด็กแห่งชาติที่ทางโรงเรียนศานติธรรมจังหวัดยะลาจัดขึ้นกำลังอาสาสมัครได้แต่งชุดการ์ตูนมาสคอต สพฉ ๑๖๖๙ และทำการแสดง ๑ชุดให้แก่น้องๆได้รับชมเกี่ยวกับหลักการแจ้งเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอำนวยความสะดวกภายในงาน ณ โรงเรียนศานติธรรมยะลา

CR.ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร ๑๖๖๙ /๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน