เลือกหน้า

วันที่ 06 สิงหาคม  2563   เวลาประมาณ 10:30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล. 2  ได้รับประสานงานจาก โรงเรียน กศน. บันนังสตา ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล. 2 จึงจัดทีมอาสาสมัคร 3 นาย ออกหน่วย ให้ความรู้การฝื้นคืนชีพ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับลูกเสือ กศน.บันนังสตา ณ ถํ้ากระแชง บ้านกาโสด ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ