เลือกหน้า

วันที่ 22 สิงหาคม 2563  เวลาประมาณ 09.30 น.
เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 อาสาสมัครมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นำทีมมอบความรู้ ” กู้ชีพ กู้ภัย ทางน้ำ ” ให้กับกลุ่มผู้หญิงรอบอ่าวปัตตานี ( เครือข่ายผู้หญิงกับภัยพิบัติจังหวัดชายแดนใต้ ) เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ในการช่วยเหลือตัวเองและเป็นการป้องกันยามภัยพิบัติได้ประสบขึ้นภายในชุมชนของตัวเองและชุมชนรอบข้าง

 

22

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ