เลือกหน้า

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 17:00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1  ได้รับประสานงานจากหน่วยในพื้นที่ เข้าร่วมการซักซ้อมแผนป้องกันเหตุ ประจำเดือน บริเวณ หลังเรือนจำ กลางนราธิวาส ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร เมืองนราธิวาสได้จัดทีมอาสาสมัครเข้ารวมซักแผนในครั้งนี้

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ