เลือกหน้า

วันที่ : 18 ตุลาคม 2563  เวลาประมาณ  05.30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1  ได้ร่วมอำนวยความสะดวกงานวิ่ง บาโหย รันนิ่ง( Bahoi running ) ครูชวนวิ่ง เพื่อน้องและชุมชน และได้ส่งอาสาสมัครเข้าร่วมวิ่งเพื่อน้องในครั้งนี้ด้วย ภารกิจราบรื่นไปด้วยดี

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/098-676-3909 
# 0862906674
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ สข.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสะบ้าย้อย

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ