เลือกหน้า

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 05.30น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ยล.1 ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลรามัน มีผู้ป่วยฉุกเฉิน พื้นที่ ม.2       ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ยล.1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบ. ถึงที่หมายพบผู้ป่วยเพศหญิง 1 ราย มีอาการปวดภายในท้อง กำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยพร้อมนำเคลื่อนย้ายส่งต่อโรงพยาบาลรามัน

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ