เลือกหน้า

วันที่ 6 มกราคม 2564  เวลาประมาณ 21.57 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ยล.1 รับแจ้งจากลูกข่ายมีผู้ป่วยฉุกเฉินล้มชัก พื้นที่ ม.5 ต.วังพญา    อ.รามันจ.ยะลา ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ยล.1  พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้ป่วยเป็นเพศชาย 1 ราย  มีอาการออนเพลียไม่มีแรง กำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยพร้อมนำเคลื่อนย้ายส่งต่อโรงพยาบาลรามัน

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ